contactformulier   |   adressen    

gebruikersnaam:  
paswoord:  
    paswoord vergeten?
        
actieve tuinbeleving in Vlaanderen        


  - mijn tuinpunt [persoonlijke ledenpagina]
  - actieve tuinbeleving voor iedereen

  - de vereniging tuinpunt
  - word lid

  

Bloembollenactie

Hierbij stellen we onze bloembollenlijst 2019 voor - met opnieuw bijzondere en nieuwere soorten.

naar het bestelformulierPlantenbabbel en ruilbeurs Antwerpen 19 okt 2019
Verassende grassen

 

zaterdag 19 oktober 2019 - Merksem

Grassen behoren tot een van de grootste plantenfamilies en alhoewel nog tamelijk ‘jong’ staan ze op de eerste plaats als voedselbron voor het meeste leven op het land. Ook als biomassa en bouwmateriaal worden ze steeds belangrijker. Ook in de tuin zijn ze zeer gewild door hun grote verscheidenheid en groeikracht Het assortiment is zeer uitgebreid en alle behalve saai. Van Arundo tot Carex, van ‘gecultiveerde ’bamboe tot het pijpenstrootje of de geurende kalmoes. Een grassentuin is zeker niet saai en belangrijk tegenwoordig: onderhoudsarm.

Vanaf 11 uur stellen we u een aantal soorten voor en geven we u een mooie presentatie van de vele variëteiten en mogelijkheden.

Vanaf 10 uur bent u al welkom in de parochiecentrum naast De Garve, Van Praetlei 137 te Merksem en kunt u vragen stellen, zaden ruilen en kennismaken met een aantal bijzondere planten.

Vergeet ook niet de bestelde bloembollen af te halenCursus Borderontwerp O-Vl - 10 okt 2019
Nieuwe Formule ... 10 oktober 2019

Bordergeheimen : de kunst van het combineren met planten ... De cursus is bedoeld voor tuinliefhebbers, waarbij bloemen in de tuin centraal staan.
Het kan het vervolg zijn van de cursus tuinontwerp maar staat ook open voor alle andere tuinliefhebbers.
Onderwerp van de cursus : Borderontwerp.
Marc Vermeulen van tuinontwerpbureau Nigella leert u stap per stap uw eigen border ontwerpen en heeft daarbij aandacht voor alle facetten die met het ontwerpen en uitvoeren van een border verbonden zijn.

De lessen lopen van 19.30 tot 22 uur op 10 en 24 okt, 7, 14 en 28 nov én 5 dec en hebben plaats in het Kollekasteel te Mariakerke bij Gent ... maximum 12 personen per onderwerp ... drie onderwerpen :

De beplanting van een prairietuin :
                                         theorie op 10 okt - praktijk (ontwerp) op 24 okt
De aanleg van een gemengde bloemenborder :
                                         theorie op 7 nov - praktijk (ontwerp) op 14 nov
De aanleg van een rozentuin :
                                         theorie op 28 nov - praktijk (ontwerp) op 5 dec

Graag bij uw inschrijving het onderwerp vermelden a.u.b.
Men mag gerust combineren : één van de drie onderwerpen (2 lessen),
alle drie de onderwerpen (6 lessen),
onderwerp één en twee (4 lessen),
onderwerp één en drie (4 lessen),
onderwerp twee en drie (4 lessen).

Prijs (2 of 4 of 6 lessen) : respectievelijk 20 of 40 of 60 euro voor leden, 25 of 50 of 75 euro voor niet-leden.

Alle info en inschrijvingen op gsm 0497 - 05.37.14 (elke werkdag van 18 tot 21 uur) of stuur een mail naar : tuinpunt.oost-vlaanderen@skynet.be
Het juiste bedrag kan u storten op rek. nr. BE64 7470 2729 8352 van Tuinpunt Oost-Vlaanderen mét als mededeling : cursus Borderontwerp + lidnummer.Privacyverklaring

Privacyverklaring
Inleiding
Tuinpunt VZW hecht veel belang aan het respecteren van de persoonlijke levenssfeer van haar leden en bezoekers van haar website. Daarom willen wij u duidelijk informeren over onze voorzorgen en maatregelen bij de behandeling van persoonlijke gegevens. Tuinpunt VZW behandelt en beveiligt de persoonlijke gegevens van leden en bezoekers van haar websites steeds op een zorgvuldige wijze.
Tuinpunt stelt haar beleid voor de bescherming van uw persoonsgegevens in regel met de wetsbepalingen in België en de Europese Unie. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de algemene gegevensbeschermingsverordening (AVG), privacywet, de wet ter bescherming van de privacy, persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens, de telecommunicatiewet, en overige privacyregelgeving. . Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:
• duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
• het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
• uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig zou blijken om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
• passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
• uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen via uw persoonlijke log-in.
Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via de contactgegevens van onze verantwoordelijke (cf. infra).
Verantwoordelijke
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is de heer Philippe Joos.
• E-mail adres: info@tuinpunt.be
• Telefoonnummer: + 32 3647 08 26
Minderjarigen
Er worden op onze websites geen overeenkomsten gesloten met minderjarigen.
Doeleinden van verwerking van persoonsgegevens
Onder persoonsgegevens wordt bedoeld: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, e.d.
Tuinpunt VZW verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• opmaak en uitvoering van de met u gesloten overeenkomst, waaronder het in de kijker zetten en in contact brengen van de leden van Tuinpunt met elkaar.
• om u de mogelijkheid te bieden om informatie op de website te plaatsen en uit te wisselen, en om contact te kunnen opnemen met andere gebruikers als de website daar de mogelijkheid toe biedt,,
• om de beveiliging van de website te optimaliseren,
• om web statistieken op te stellen bijvoorbeeld over het aantal bezoekers van de verschillende rubrieken van onze website,
• om u relevante e-mails en post, nieuwsbrieven, gebruikersinformatie, serviceberichten, of andere elektronische boodschappen te kunnen sturen,
• voor verdere marketingdoeleinden worden geen gegevens aan bedrijven en/of derden doorgegeven ,
• om onze websites en technologieën te analyseren, onderhouden, beveiligen, en optimaliseren,
• om te voldoen aan de wetten en regelgevingen waar Tuinpunt VZW onderhevig aan is,
• voor administratieve doeleinden,
Daarna kunnen uw persoonsgegevens bewaard blijven voor archiefdoeleinden.
Rechtsgronden voor verwerking
Tuinpunt VZW verwerkt uw persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, meer bepaald:
• (a) toestemming,
• (b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
• (c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting
• (f) noodzakelijk voor ons gerechtvaardigde belang
In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, heeft u steeds het recht om te allen tijde de gegeven toestemming terug in te trekken.
Delen van persoonsgegevens
Tuinpunt VZW deelt de door haar verwerkte persoonsgegevens niet met andere partijen tenzij dit noodzakelijk zou zijn voor de verwezenlijking van de doeleinden omschreven in deze privacyverklaring. Zo kan Tuinpunt VZW u nog beter van dienst zijn en de inhoud van haar websites nog beter op uw interesses afstemmen. Indien u niet wenst dat Tuinpunt VZW uw persoonsgegevens uitwisselt met andere partijen, kan u ons dat steeds laten weten via email aan info@tuinpuunt.be. Uw verzet hiertegen is steeds op aanvraag en volledig gratis.
Tuinpunt VZW kan in bijzondere gevallen uw persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen indien zij daartoe in het kader van de uitvoering van een wettelijk voorschrift of een gerechtelijke procedure verplicht is.
Zonder uw toestemming zal Tuinpunt VZW uw persoonlijke gegevens nooit verkopen, verhuren of op een andere manier onthullen aan derde partijen met het oog op hun marketing- en reclamedoeleinden.
Bewaartermijn van persoonsgegevens
Hoelang wij uw persoonlijke gegevens bijhouden, verschilt op basis van de context van de verleende diensten en van onze wettelijke verplichtingen. De volgende factoren hebben doorgaans een invloed op de bewaarperiodes:
• Hoelang zijn de persoonlijke gegevens noodzakelijk om onze diensten te verlenen?
• Zijn de persoonlijke gegevens gevoelig?
• Heeft u toestemming gegeven voor een langere bewaarperiode
• Zijn wij onderworpen aan een wettelijke, contractuele of gelijkaardige verplichting om uw persoonlijke gegevens te bewaren?
Tuinpunt bewaart uw persoonsgegevens net zolang als nodig voor de doeleinden omschreven in deze privacyverklaring. Wanneer het niet langer noodzakelijk is om uw persoonlijke gegevens te bewaren, verwijderen we ze op een veilige manier, in overeenstemming met ons beleid voor het bewaren en verwijderen van gegevens.
Beveiliging van persoonsgegevens
Bij de verwerking van persoonsgegevens ziet Tuinpunt VZW toe op de beveiliging van deze informatie. Wij beschermen uw gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico op verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijzigingen te minimaliseren. Zo zorgen wij er maximaal voor dat er geen ongeoorloofde toegang is tot, aanpassing, openbaarmaking, verlies, of enige vorm van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Onze medewerkers zijn verplicht uw persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen wanneer ze er toegang tot hebben.
Uw rechten
U heeft te allen tijde recht op inzage van uw persoonsgegevens en kan ze verbeteren via uw inlogcode indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking op basis van artikel 6.1 (e) of (f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
Daarnaast heeft u het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere partij.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen kan u contact opnemen met onze verantwoordelijk of kan u dus ook terecht op het volgende e-mailadres info@tuinpunt.be. U kan ons steeds kosteloos contacteren om deze rechten uit te oefenen. Gelieve bij uw aanvraag een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart toe te voegen, zodat wij uw aanvraag zo snel mogelijk kunnen verwerken.
Gebruik van cookies
Cookies zijn kleine computerbestanden die door onze servers verzonden worden en die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Deze cookies bevatten informatie die alleen door ons kan worden ontcijferd en alleen wanneer u de website bezoekt. Als u onze website bezoekt, kunnen wij dus informatie op uw computer opslaan. Deze cookies zijn er zodat u gemakkelijk kan navigeren op onze site.
U bent steeds vrij om de installatie van deze cookies te weigeren door de opties van uw navigatiesoftware op het web te wijzigen. Met uw internetbrowser kan u cookies van uw harde schijf verwijderen, blokkeren, of gewaarschuwd worden alvorens een cookie wordt opgeslagen. Voor meer informatie over deze functies verwijzen wij u naar de instructies op het helpscherm bij de instellingen van uw browser.
Links
Op de website van Tuinpunt VZW vindt u soms links naar websites van andere partijen. Tuinpunt VZW is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites uw (persoons)gegevens behandelen. Bekijk hiervoor steeds het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en de algemene voorwaarden na van de website die u bezoekt.
Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Uiteraard helpen wij u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CBPL).
Wijzigingen van het privacy beleid
Tuinpunt VZW heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid en de overeenkomst in verband met cookies. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.
Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Ga daarom regelmatig dit document na.
Laatst gewijzigd: 15/10/2018


Jaarprogramma Antwerpen 2019
Plantenbabbel en ruilbeurs Antwerpen 2019
Locatie: Centrum Sint Jozef, Van Praetlei 137, 2170 Merksem

De plantenbabbel is voorbehouden aan de leden, niet leden kunnen eveneens deelnemen en betalen 2,00 Euro.

Zaterdag 12 januari: Nieuwjaarsreceptie
Zaterdag 9 februari: Droogtebestendige planten
Zaterdag 9 maart: Geurige planten en bloemen
Zaterdag 13 april: Bijzondere eenjarigen
Zaterdag 18 mei: Tropische planten in de tuin?
Zaterdag 8 juni: Snoeien in juni en wat nog meer te doen?

Geen plantenbabbel in juli-augustus

Zaterdag 14 september: Sedum of Hylotelephium?
Zaterdag 19 oktober: Verrassende grassen
Zaterdag 2 november: Ecologische bestrijdingsmiddelen
Zaterdag 14 december: Tuinen bezoeken is ideeën opsteken.

Bloemschikcursus - Oost-Vl. 14 Jan 2019
Bloemschikcursus in het Kollekasteel - 14 januari 2019
Nieuwe Bloemschikcursus

We starten op maandag 14 januari 2019 !
Heb je nog geen ervaring maar wel een hart voor groen en bloem ? Zowel groentjes als meer geoefende bloemschikker(s)sters zijn van harte welkom. Lesgeefster Rita Vermeulen staat voor je klaar om bij te springen waar nodig en je gaat naar huis met een mooie schikking, waar je nog een hele tijd plezier van hebt.

Ook nu zijn de bloemstukken gebaseerd op de sfeer en het aanbod van de seizoenen. Er is ruimte om wat op het aangeboden thema te variëren, zowel met kleur als met wat beschikbaar is in de eigen tuin.
Men kan het materiaal bestellen bij Rita of zelf meebrengen.

De 10 lessen gaan telkens door op een maandagavond en starten om 19.30 uur (einde voorzien om 22.00 uur) en dit in het Kollekasteel (gelijkvloers "rechts", op het einde van de gang) te 9030 Mariakerke (Gent), Groenestaakstraat 66 ... er is een pauze (ongeveer om 20.45 uur) voorzien in 't cafe van het Kollekasteel.


Prijs : 110 euro voor leden, 137,50 euro voor niet-leden.
Data : 14 jan, 11 feb, 11 mrt, 8 apr, 13 mei, 3 jun, 9 sep, 14 okt, 4 nov en 9 dec.

Schrijf snel in, de eerste les start op maandag 14 januari 2019.

Alle info en inschrijvingen op gsm 0497 - 05.37.14 (elke werkdag van 18 tot 21 uur) of stuur een mail naar : tuinpunt.oost-vlaanderen@skynet.be
Het juiste bedrag kan u storten op rek. nr. BE64 7470 2729 8352 van Tuinpunt Oost-Vlaanderen mét als mededeling : Bloemschikcursus + lidnummer.

Aandacht : eerst inschrijven alvorens te betalen a.u.b.

Wees er vlug bij ! Aantal plaatsen zijn beperkt : maximum 14 personen.Jaarprogramma Oost-Vlaanderen 2019
Plantenbabbel Oost-Vlaanderen
donderdag : plantenbabbel, telkens om 19u30 in het Kollekasteel te 9030 Mariakerke.
zaterdag : tuinbezoek, het aanvangsuur varieert

donderdag 17 januari : Galanthus en de snijbloementuin
+ nieuwjaarsviering
donderdag 21 februari : Forsythia en de tuinreportage ‘Follor Manor’
donderdag 21 maart : Prunus en de plantentextuur
donderdag 18 april : Nothofagus en alles over Pioenen
donderdag 16 mei : Potentilla fruticosa en de zomerborder
zaterdag 4 mei : Tuinbezoek : Van idee tot realisatie
donderdag 30 mei : Busreis (Tuinbezoeken)
zaterdag 29 juni : Busreis (Tuinbezoeken)
zaterdag 24 augustus : Tuinbezoek
donderdag 19 september : Klein fruit, de bessentuin
+ bloembollenactie
donderdag 17 oktober : Agapanthus en het gebruik van pergola’s
donderdag 21 november : Le Jardin Plume en de houtachtige Euonymus
donderdag 12 december : De passie achter de TuinarchitectJaarprogramma Vordenstein 2019

zondag 24 maart: Lentebloeiers op Vordenstein

zondag 19 mei : kruidenwandeling

zondag 25 augustus : dahliawandeling

zondag 15 september : Herfstdromen op Vordenstein 

zondag 20 oktober : Herfstkleurenwandeling in het park Vordenstein


Het domein Vordenstein is bereikbaar langs de Kopstraat ( Parking) in 2900 Schoten.
Honden zijn niet toegelaten in het domein.Cursus Tuinontwerp - O-VL 2019
Tuinontwerp in het Kollekasteel - 24 jan. 2019

Hebt u plannen om uw tuin eens grondig aan te pakken en er een mooi structureel geheel van te maken ?
Losse tuin of strakke tuin, met de aangeboden cursus tuinontwerp worden uw wensen en dromen werkelijkheid.
Marc Vermeulen van tuinontwerpbureau Nigella leert u stap per stap uw eigen tuin ontwerpen en heeft daarbij aandacht voor alle facetten die met het ontwerpen en uitvoeren van een tuinplan verbonden zijn.

De lessen lopen van 19.30 tot 22 uur op 24 en 31 jan, 7 en 14 feb, 7, 14 en 28 mrt én 30 mei … en hebben plaats in het Kollekasteel te Mariakerke bij Gent.

- Les 1 : Ontwerpprincipes en vormgeving.
- Les 2 : Verticale structuren en vijvers.
- Les 3 : Beplanting, het gebruik en verwerken van planten volgens de seizoenen. Kleur in de tuin.
- Les 4 : Grondbewerking en bemesting, gazon, verlichting.
- Les 5 (groep-1) : 1ste praktische les. Uittekenen van de tuin.

- Les 5 (groep-2) : 1ste praktische les. Uittekenen van de tuin.
- Les 6 : 2e praktische les. Uittekenen van de tuin.
- Les 7 : Tuinbezoeken (om 13u30).

Prijs : 73,50 euro voor leden. 91,00 euro voor niet-leden.
Maximum 12 personen.

Alle info en inschrijvingen op gsm 0497 - 05.37.14 (elke werkdag van 18 tot 21 uur) of stuur een mail naar : tuinpunt.oost-vlaanderen@skynet.be

Het juiste bedrag kan u storten op rek. nr. BE64 7470 2729 8352 van Tuinpunt Oost-Vlaanderen mét als mededeling : cursus Tuinontwerp + lidnummer.Reizen 2019 - tuinpunt
Programma 2019

Met trots kijken wij terug naar onze "jubileum reizen 190 jaar KTLMA." van het afgelopen seizoen 2018.
Onze reisjes naar Hasselt, Heidelberg in Duitsland, Yorkshire in Engeland en West Vlaanderen waren leuk, leerrijk en kregen ruime belangstelling en waardering.

Ondertussen maken wij voor 2019 plannen voor nieuwe ontdekkingen en dit niet enkel voor plantennerds. Onze ambitie is om een mooie mix te maken van tuinarchitectuur, planten, lifestyle, ecologie, architectuur, ontspanning, kunst... maar steeds met de insteek van alle punten van groen en tuin.
Echt TUINPUNT dus.

Gezien hotels in Engeland echt op lange termijn moeten geboekt worden, is onze 4-daagse reis naar Engeland reeds vastgelegd.
Wij bezoeken het Graafschap Lincolnshire. Het verblijf is voorzien in Hotel Bentley in Lincoln.
Vertrek is op zaterdag 8 juni en terugreis op dinsdag 11 juni 2019.
Alvat te noteren voor onze lange termijnplanners.

Verder staan nog op het programma 2019 maar zijn "under construction":
* een dagreis FOCUS op een streek;
* een dagreis tuinarchitect in de kijker;
* een dagreis met thema tuinen en bijen;
* een meerdaagse reis naar Frankrijk.

Meer concrete info zijn beschikbaar begin 2019 via de volgende Nieuwsbrief of ook eventueel vroeger via de website van tuinpunt.

De club reisleidersWelkom

 

Eerstvolgende Activiteiten


 Plantenbabbel Antwerpen : 

Sedum of Hylotelephium
Merksem - 14 september2019
*  *  *

 Plantenbabbel Oost-Vlaanderen : 

Potentilla fruticosa en de zomerborder
Wetteren - 31 augustus 2019 

*  *  *

Oranjerietuin Vordenstein

Het domein is bereikbaar langs de Kopstraat ( Parking) in 2900 Schoten

Honden zijn niet toegelaten.

Herfstdromen op Vordenstein

Schoten - zondag 15 september 2019
Plantenbeurs
+ doop van dahlia " Pl Willy Gryson "

*   *   *

1828  -  2018
190 jaar Koninklijke Tuin- en Landbouwmaatschappij van Antwerpen

______________________________________________________________________________

 


Welkom bij tuinpunt Online
De website is opgedeeld in 2 stukken : een eerste deel met algemene informatie en onze activiteiten voor iedereen en een tweede deel - afgeschermd met een paswoord - voor onze leden.
Deel 1 : actieve tuinbeleving voor iedereen [algemeen deel]
Op elke pagina vindt u aan de rechter kant een navigatieblok met de verschillende labels (een tag cloud). Elk artikel krijgt een of meer labels mee en is op die manier snel terug te vinden.
Deel 2 : mijn tuinpunt [persoonlijke ledenpagina, exclusief voor leden]
Op de persoonlijke pagina's kan u uw persoonlijk profiel instellen en wijzigen. Met dat profiel kunnen we u op de hoogte houden van zaken die u interesseren. Zo krijgt u bijvoorbeeld een persoonlijke e-mail een paar dagen voor de plantenbabbel van uw streek (Als u "plantenbabbel" hebt aangevinkt natuurlijk).

Op zoek naar degelijk advies? Stel uw vraag in het forum of als commentaar bij een artikel. Leden en experts van tuinpunt beantwoorden uw vragen.

Op deze persoonlijke pagina's worden ook nieuwe online diensten van tuinpunt voorgesteld: wedstrijden, foto reportages, voordrachten, online cursussen,...


website tuinpunt Oost-Vlaanderen

http://users.skynet.be/tuinpunt.oost-vlaanderen/

Vordenstein is goed bereikbaar ondanks wegeniswerken tot eind 2011

tuinpunt online / mijn tuinpunt
mijn tuinpunt
Op de persoonlijke pagina's kan u uw persoonlijk profiel instellen en wijzigen. Met dat profiel kunnen we u op de hoogte houden van zaken die u interesseren. Zo krijgt u bijvoorbeeld een persoonlijke e-mail een paar dagen voor de plantenbabbel van uw streek (Als u "plantenbabbel" hebt aangevinkt natuurlijk).

Op zoek naar degelijk advies? Stel uw vraag in het forum of als commentaar bij een artikel. Leden en experts van tuinpunt beantwoorden uw vragen.

Op deze persoonlijke pagina's worden ook nieuwe online diensten van tuinpunt voorgesteld: wedstrijden, foto reportages, voordrachten, online cursussen,...
eerste keer registreren
Indien u zich nog niet eerder op tuinpunt online registreerde klikt u op "mijn tuinpunt" (rechtsbovenaan het scherm) en gebruikt u het linker formulier.

Vul hier uw aanmeldkode en controlecijfer in en klik op ga verder. Op de volgende pagina's kan u uw gegevens en voorkeuren verder invullen. Doorloop alle pagina's om uw registratie volledig af te werken. U kan uw aanmeldkode en controlecijfer maar 1 keer gebruiken.

Geen kode of een technisch probleem? Stuur ons een berichtje via het contactformulier.
inloggen
Alle daaropvolgende keren kan u inloggen met uw gebruikersnaam en paswoord (die u bij registratie zelf kan kiezen).

Via tuinpunt online kan u items die voor u interessant zijn aanvinken. Passende evenementen, weetjes of nieuws sturen we dan ten gepaste tijde door.
foutje of verkeerd email adres

Vóór elke activiteit of plantenbabbel wordt er een persoonlijke e-mail verstuurd
naar de tuinpunt leden die hun persoonlijk profiel hebben ingesteld.
Ontvangt u onze e-mails nog niet dan kan dit twee oorzaken hebben:
U is nog niet aangemeld.
Doe dit dan zo spoedig mogelijk zo mist u niets van onze activiteiten.
Stuur ons een email langs het contactformulier op de website www.tuinpunt.be en wij zorgen voor de nodige persoonlijke aanmeldcode en controlecijfer.

Er is een verkeerd email adres opgegeven of er is een foutje in uw email adres geslopen.
Check uw ingebrachte gegevens dan even en verbeter ze indien nodig.
Uw paswoord vergeten?
Stuur dan een e-mail via het contactformulier op de website en we helpen u verder.

De webmasterVordenstein
Oranjerietuin Vordenstein


Fotoreportages van de reizen en andere evenementen

Blauwe Bloemen op Vordenstein
Inleiding

In 2009 staan op de jaarlijkse tentoonstelling van het Agentschap voor Natuur en Bos
in samenwerking met Tuinpunt VZW in de Oranjerietuin Vordenstein te Schoten, blauwbloeiende bloemen in de kijker.
Blauwe bloemen zijn erg gezocht, ze hebben een mysterieuze uitstraling.
Blauwe bloemen zijn ook zeldzaam. Zelden vindt men ze in een grote hoeveelheid in de tuin.
Blauwe bloemen zijn delicaat en tegelijkertijd liefelijk de blauwe kleur inspireert en kalmeert
want het is de kleur van de zomerse hemel en van de zee en dit alles weerspiegelt zich in de bloemkleur.
De kleur blauw is een primaire kleur.
Vele blauwe bloemen hebben een wit, geel of oranje hart en alle tinten blauw opsommen levert een lange lijst.


 


Weetjes

Blauwe verfstof werd, voordat er chemische kleurstoffen gebruikt werden, voornamelijk gewonnen uit wede( Isatis)
een geelbloeiend familielid van de koolplanten.
De indigoblauwe kleur van jeansstoffen werd gewonnen uit de gegiste takken van de indigostruik ( Indigofera tinctoria)
een lilaroze bloeiende struik.
Het is de nog steeds de droom van vele kwekers een echte blauwe roos te kweken, tot op heden is meestal alleen de roos
op de foto blauw en bloeit de roos lila. Echt blauwe vruchten of groenten treffen we maar zelden aan op ons bord.
De bloemetjes van komkommerkruid of Borago vormen hierop een uitzondering.
Eenjarige riddersporen laten zich goed drogen en in Engeland worden deze als confetti verkocht voor bruiloften.
Het is een hele uitdaging voor een fotograaf om de diverse schakeringen blauw correct op de foto weer te geven.

 Ledenadministratie

De ledenadministratie van tuinpunt/Groei&Bloei is gecentraliseerd in Nederland. Dit betekent voor ons een werkbesparing waardoor de vrijwilligers van tuinpunt meer energie kunnen steken in eigen activiteiten en evenementen.
Secretariaat in Merksem
Het secretariaat blijft telefonisch bereikbaar op dinsdag van 10 tot 15 uur

Van Praetlei 139
B-2170 MERKSEM
tel : (03) 647 08 26
fax : (03) 644 15 38
e-mail : info@tuinpunt.be

De bankrekening voor abonnementen op Groei & Bloei : BIC: KREDBEBB
IBAN: BE96-73305371-6105 van KMTP/Groei&Bloei

De bankrekening voor evenementen, cursussen en activiteiten tuinpunt blijft : BIC:GABABEBB - IBAN: BE20-22003460-1956

Ledenservice
 • Lid worden
 • Adreswijziging
 • Aanvraag proefnummer
 • Nummer niet ontvangen (opent in nieuw scherm op www.groei.nl)


 • Plantenbabbel Oost-Vl - 12 dec 2019
  De passie achter de tuinarchitect
  Op donderdag 12 december 2019 nodigen wij tuin- en landschapsarchitect Erik De Waele uit in Wippelgem, samen met de VVPV en de Landelijke gilde.
  De vormgeving zegt veel over zijn liefde voor de Engelse landschapstuinen. Hij combineert moeiteloos strakke vormen met hagen, waardoor er doorkijkjes ontstaan, met een losse beplanting.

  Met stapelmuren en trappen geeft hij dynamiek aan zijn tuinen. De zuivere vormgeving maakt dat zijn tuinen tijdloos worden. Zoals in de "Arts en crafts tuinen" maakt hij zichtassen die overgaan in het landschap en ... hij vangt de blik van de toeschouwer met een ornament of een mooie plant.
  Zijn tuinen zitten vol van kleine verrassingen die subtiel de ziel bepalen van de tuin. Zijn terrassen zijn rustpunten in de tuin waar je uren kan genieten van het schouwspel dat zich afspeelt voor je ogen.

  Belangrijk voor hij een tuin ontwerpt, is nagaan wat de historiek is van een bepaalde plaats en of er een verbondenheid is met geschiedkundige feiten. Welke bomen groeiden op die plaatsen en hoe kunnen we door in vergetelheid geraakte bomen, hun plaats teruggeven in het landschap. Het zijn al die kleine ingrepen die maken dat de verbondenheid met de streek weerkeren.
  Het wordt een boeiende gespreksavond vol afwisseling met muziek, gebracht door het mannenkoor ’Cibus Spiritualis’ uit Ertvelde, onder leiding van ‘Pascal Lestaege’ en begeleid door ‘Wim Claeys’ organist.

  De avond gaat door in het Kerkje van Wippelgem en start om 19u30 : de deuren zijn open vanaf 18u45 !
  Adres : Kramershoek 3 te 9940 Evergem.

  Iedereen is welkom : graag uw aanwezigheid melden vóór zondag 8 december 2019 via gsm 0497 - 05.37.14 (elke werkdag van 18 tot 21 uur) of via mail : tuinpunt.oost-vlaanderen@skynet.be

  Mis deze interessante plantenbabbel niet : kom én geniet.
  De deelname (te betalen aan de ingang) is 7 euro voor leden, 10 euro voor niet leden ... drankje inbegrepen.  Plantenbabbel Oost-Vl 18 apr 2019
  Nothofagus en alles over Pioenen
  18 april 2019

  In april zijn er veel werkzaamheden in de tuin, en dit zowel in de siertuin, de moestuin als in de fruittuin.
  Bij de houtachtige planten bespreken we de Nothofagus als plant van de maand.
  Kleuren bestaan niet alleen uit hoofdkleuren maar ook uit secundaire kleuren. Wanneer je rood en blauw met elkaar vermengd dan krijg je paars. Het is een kleur met een donkere stemming. Gecombineerd met lichtere tinten of met zijn compliment geel kan je met paars heel wat doen.

  Wat zijn vierkantpatronen in de tuin. Hier gaan we dieper in over zijn mogelijkheden in de tuin. Het is een patroon die heel strak kan overkomen, maar door de vlakken los in te vullen, verzachten de contouren en wordt alles losser.
  Philip Franz Von Siebold is een naam die regelmatig terug komt in plantennamen : een portret.

  De Tuinreportage brengt ons deze maand naar 'Rodmarton Manor', gekend voor zijn mooie border … een verre trip waard !
  Na de pauze fluit de zanglijster oe vanuit een hoge boom.
  En verder, wat weten we over Pioenen : wat is het verschil tussen kruidachtigen-, itoch- en boompioenen. Daaraan koppelen we de pioenenkwekerij 'Graefswinning'. Het is een kwekerij gelegen in Nieuwerkerken, een vaste standhouder op verschillende tuinbeurzen.

  Héél wat interessante informatie : kom ze ontdekken tijdens de voordracht van Marc Vermeulen. De plantenbabbel start om 19u30, in het Kollekasteel (gelijkvloers) te 9030 Mariakerke (Gent), Groenestaakstraat, 66.

  Plantenbabbel Oost-Vl - 21 mrt 2019
  Prunus en de plantentextuur
  21 maart 2019
  Kleur van de maand is rood : passie, power en pit, het is de kleur van de actie, de liefde en wordt geassocieerd met macht, positie en rijkdom. Er bestaat karmijn-, safloer-, karmozijn- en vermiljoenrood. Het is een warme, hete kleur. Wat we er in de tuin kunnen meedoen, dat bespreken we deze avond.

  Bij de houtachtigen bespreken we de Prunus, familie van de Rosacea. Als kamerplant komt de Ficus aan bod. De tuinreportage gaat over Ineke Greve, met haar fantastische tuin in Heerlen. Het was een leerschool voor al wie houdt van Engelse tuinen, opgedeeld in kamers, noem het … tuinen in een tuin.
  Weten jullie wat Bokashi is ? Neen, kom dan luisteren en verdiep jullie in fermentatieprocessen.
  Plantentextuur : dikwijls hebben we het over de kleur van planten maar o zo weing over textuur. We bespreken en leren kijken naar de uiterlijke kenmerken van de plant.

  In de moestuin kan er heel wat gezaaid. Deze maand gaan we het hebben over radijzen en erwten. In de siertuin bespreken we de werkzaamheden van het moment, zoals het gazon, de borders en de onderhoud van heesters.
  Cirkels kennen we allemaal van de les meetkunde, maar welk effect hebben die op de vormgeving in de tuin.

  In de rubriek vogels, kijken we uit naar de distelvinken.
  De tuinreis van het jaar 2019 gaat naar Leuven. Ondertussen passeren we een kwekerij in Bonheide, 'De vlindertuin'. Even een kennismaking van een mooie kwekerij en tuin.
  Het is altijd mooi om te weten dat onze hedendaagse kennis opgebouwd is door anderen die de passie van het tuinieren hebben doorgegeven. Daarom de bespreking van een tuinpersoonlijkheid : Rob Herwig.

  Noteer de datum DONDERDAG 21 MAART 2019 alvast in uw agenda. De plantenbabbel, onder leiding van Marc Vermeulen, start om 19u30, in het Kollekasteel (gelijkvloers) te 9030 Mariakerke (Gent), Groenestaakstraat, 66.

  Plantenbabbel Oost-V l- 21 feb 2019
  Forsythia en tuinreportage 'Fallor Manor'
  21 februari 2019

  Deze maand bespreken we de kleur oranje. Het is een kleur die de sfeer uitademt van opwinding, dynamiek en drama, en … is een kleur met twee gezichten.
  In februari bespreken we de Forsythia, een echte voorjaarsheester, een bode voor de lente. Elke maand gaan we zo een heester van dichtbij bekijken en bespreken.

  We gaan op bezoek naar de tuin 'Fallor Manor' in Sussex. Dit is een Cottage garden met een jonge snit, ontworpen door 'Ian Kitson'. Een reportage met muzikale achtergrond.
  In navolging van het bezoek aan de 'Fallor Manor' tuin bespreken we als vormgeving de slangachtige kromming, die het mogelijk maakt om losse vormen in de tuin te creëren.

  Voor de werkzaamheden in de tuin bespreken we de winterbehandeling van fruitbomen, het opkuisen van de siertuin, en de beginnende werkzaamheden in de moestuin, zoals het opstellen van een zaaikalender. We bespreken de kweek van wortelen en ajuin.
  In de rubriek zelf zaaien, bespreken we de reukerwten, een ouderwets bloempje, maar oooo zooo mooi in een vaasje.

  In een korte rubriek maken we ook wat tijd vrij voor de bespreking van kamerplanten, in februari, de Kentiaanpalm en om onze tuinbeleving compleet te maken bespreken we in de rubriek vogels spotten … de tuinmerel.
  Tenslotte gaan we de kwekerij 'In Goede Aarde' in de kijker zetten, een eerste kennismaking of een prettig weerzien.

  Héél wat interessante informatie : donderdag 21 februari 2019 wordt, ongetwijfeld, een zéér boeiende avond. Marc Vermeulen zal ons, met veel kennis, doorheen deze avond leiden. De plantenbabbel start om 19u30, in het Kollekasteel (gelijkvloers) te 9030 Mariakerke (Gent), Groenestaakstraat, 66.

  Open tuinen van leden tuinpunt in 2019
  Open tuinen 2019

  Onze effectieve leden, die hun tuin openstellen tijdens de maand juni, juli, augustus 2019, kunnen hun " open tuin " kenbaar maken aan de andere gepassioneerde tuinliefhebbers.

  Op de website van tuinagenda.be kan u daar de activiteit invoeren met een duidelijke vermelding van het adres, data, uur , eventueel toegangsprijs en een korte beschrijving van de tuin of wat de bezoekers kunnen vertwachten.
  Daarvoor moet u zich aanmelden als organisator en de gevraagde gegevens invullen.

  Tuinagenda.be is een gratis online dienst

  Doel : alle evenementen in verband met tuinen en groen structureren, bij elkaar brengen en publiceren.

  Evenementen : open tuinen, opendeurdagen, demonstraties, voordrachten, beurzen, cursussen, manifestaties,....  Dagreis 29 juni 2019 - Buggenhout en streek rond Leuven
  1-dagreis : Tuinreis naar Buggenhout en de streek rond Leuven

  Dagreis zaterdag 29 juni 2019 - Tuinbezoeken

  In juni richt tuinpunt Oost-Vlaanderen, voor het veertiende jaar op rij, een busreis in.

  Dit jaar, op zaterdag 29 juni, gaan we op tuinuitstap in België, naar de provincie Oost-Vlaanderen én Vlaams-Brabant (de streek rond Leuven).
  Opstapplaats : om 06u20 aan de Basisschool De Wijze Eik, Eeklostraat 121 (rechtover het Kollekasteel) te 9030 Gent (Mariakerke) : u kan uw auto parkeren juist vóór de school. We zijn terug in Gent omstreeks 21u50.
  Opstapplaats : om 06u45 op de carpoolparking aan de afrit 12 van de E17 in Lokeren. We zijn hier terug omstreeks 21u25.

  - Tuin Teirlinck : heeft een aantal tuinkamers die mooi in elkaar overlopen. De voortuin heeft wat meer knipvormen en bestaat uit een aantal mooie heesters en bomen. Vanuit de woning bepaalt een grote organische vijver het zicht van de achtertuin … een enorm dieptezicht. Verder zijn er in de tuin veel fruitbomen, een grote moestuin met serre, en een kleine boomgaard waar de bijenhal staat.

  - Ter Eiken : in een park van 3 ha rond een laat 18de-eeuws huis, vindt u de meest diverse sferen. In de nabijheid van het huis is er de charme van klim- en struikrozen en van grote borders met vaste planten. Verder weg is er een vijver, een poel met rotstuin, een biologische groentetuin en boomgaarden ... zijn geplant met het oog op hun botanisch en ecologisch belang. Ook zeer oude taxussen in deze tuin.

  - Bordertuin Griet S'heeren : 27 are - 4-8 jaar - eigen creatie - formele tuin met geslaagde structuur door tuinkamers en hagen. De borders op kleur bevatten een collectie van ruim 700 vaste planten en verschillende heesters en zijn omgeven door strakke hagen. Allerhande kleurencombinaties, kruidentuin en moestuin met leifruit. Vijver met waterval, grassen, Phlox, ridderspoor, ... van op het terras heeft men uitzicht op vijver en tuin.

  - Kruidtuin Leuven : is de oudste botanische tuin van België. De universiteit van Leuven legde hem in 1738 aan voor haar studenten geneeskunde. Liefhebbers van planten en kruiden kunnen hun hart ophalen aan de uiteenlopende collecties. In het serrecomplex van 450 m2 vind je naast tal van kruidachtige planten, kruiden, water- en kuipplanten, ook een verscheidenheid van tropische en subtropische soorten.

  - De Vlindertuin : niet zomaar een kwekerij ... Een oase van rust, in een landelijke en bosrijke streek. Een hedendaagse kwekerij met een zorgvuldig samengesteld assortiment. Waar tuin en kwekerij zorgeloos in elkaar verweven zijn. Nieuwe planten moeten zich eerst bewijzen op onze moederbedden. Deze zijn opgebouwd als borders en vormen zo een deel van de tuin. Hier kun je alle planten, in volle groei en bloei bewonderen.

  Prijs per persoon : 49 euro voor leden, 61 euro voor niet-leden.
  In de prijs is inbegrepen : fooi buschauffeur, de ingangen van de tuinen, koffie/thee met een verrassing in tuin één, koffie/thee met iets lekkers in tuin drie + een warm avondmaal. ‘s Middags krijgen we de mogelijkheid om een eigen meegebrachte picknick te nuttigen … vergeet dus niet om enkele sandwichen of boterhammetjes mee te brengen.

  Alle info en inschrijvingen op gsm 0497 - 05.37.14 (elke werkdag van 18 tot 21 uur) of stuur een mail naar : tuinpunt.oost-vlaanderen@skynet.be
  Betalen kan daarna door het juiste bedrag over te schrijven op rek. nr. BE64 7470 2729 8352 van Tuinpunt Oost-Vlaanderen mét als mededelingen : dagreis Leuven 29 juni 2019 + lidnummer + opstapplaats en het aantal personen.

  Wees er vlug bij ! Aantal plaatsen zijn beperkt (maximum 50 personen).  dagreis Belgie - Focus - za 27 juli 2019
  Focus op bijen en vlinders
  zaterdag 27 juli 2019.

  Sedert vorig jaar maken wij éénmaal per jaar voor onze tuinbezoeken een uitstap
  met een jaarlijks thema, FOCUS op…
  Vorig jaar was dit Hasselt met ondermeer de Japanse Tuin en de Abdijsite van
  Herkenrode.

  Dit jaar wordt het FOCUS op bijen en vlinders.
  Een belangrijk deel van onze dag wordt het bezoekercentrum Lieteberg in de
  Prachtige natuur in hartje Limburg. In het bijencentrum komen wij meer te weten
  over de koninginnenteelt en het imkeren van vroeger en nu.
  In de vlinderkoepel ontdekken wij honderden inheemse vlinders.
  Alles onder leiding van een deskundige gids.

  Verder staan er nog tuinbezoeken op het programma.
  Later volgen de details voor deze reis.

  kies een van onderstaande items
  Privacyverklaring   Proefnummer   activiteitenkalender   adressen   antw   bestelbon   cursus   evenementen   fotoreportage   ledenservice   lidworden   opentuin   ovl   plantenbabbel   reizen   tuinpunt   vordenstein   welkom  
  op deze pagina :

  - Bloembollenactie
  - Plantenbabbel en ruilbeurs Antwerpen 19 okt 2019
  - Cursus Borderontwerp O-Vl - 10 okt 2019
  - Privacyverklaring
  -
  - Jaarprogramma Antwerpen 2019
  - Bloemschikcursus - Oost-Vl. 14 Jan 2019
  - Jaarprogramma Oost-Vlaanderen 2019
  - Jaarprogramma Vordenstein 2019
  - Cursus Tuinontwerp - O-VL 2019
  - Reizen 2019 - tuinpunt
  - Welkom
  - website tuinpunt Oost-Vlaanderen
  - Vordenstein is goed bereikbaar ondanks wegeniswerken tot eind 2011
  - tuinpunt online / mijn tuinpunt
  - Vordenstein
  - Fotoreportages van de reizen en andere evenementen
  - Blauwe Bloemen op Vordenstein
  - Ledenadministratie
  - Plantenbabbel Oost-Vl - 12 dec 2019
  -
  - Plantenbabbel Oost-Vl 18 apr 2019
  - Plantenbabbel Oost-Vl - 21 mrt 2019
  - Plantenbabbel Oost-V l- 21 feb 2019
  - Open tuinen van leden tuinpunt in 2019
  - Dagreis 29 juni 2019 - Buggenhout en streek rond Leuven
  - dagreis Belgie - Focus - za 27 juli 2019


  Groene evenementen op tuinagenda.be:   
 • La Fête des Plantes et du Jardin

 •       vr 4 - zo 6 okt 2019
        Les Jardins d'Aywieres, Lasne (Couture-st-Germain)
 • Tuindagen van Beervelde

 •       vr 11 - zo 13 okt 2019
        Park van Beervelde, Lochristi - Beervelde

  meer events op www.tuinagenda.be
  voor organisatoren : voeg zelf je evenement toe aan www.tuinagenda.be

  Op zoek naar een plant of kweker?
  Gebruik de plantenzoeker van kwekerijen.net

  © 2000 - 2019    www.tuinpunt.be Koninklijke Tuin- en Landbouw Maatschappij van Antwerpen vzw
  Van Praetlei 139, B-2170 MERKSEM - tel: (03)6470826 - fax: (03)6441538
  website gemaakt en onderhouden met : horticus.org