Vlaanderen

Zaaitechnieken en bloemenweides zaaien

Woensdag 20 maart 2024 om 19u30
Plantenbabbel : zaaitechnieken en bloemenweides zaaien

Spreker: Dirk Chevalier

Planten worden net zoals veel producten steeds maar duurder en met zelf te zaaien kunt u veel geld besparen zeker als u veel ruimte in de tuin moet opvullen.
Er is wel wat kennis voor nodig want heel wat zaden (zeker van vaste planten) hebben bijzondere eisen willen ze goed kiemen.
Eenjarigen kiemen dan weer veel sneller maar ook hier zijn er die liever al in de herfst gezaaid worden of die verschillende warmte- of koude periodes nodig hebben.
De belangrijkste methodes gaan we bespreken evenals de te gebruiken hulpmiddelen en materialen.

Meer en meer stellen we vast dat het gazon of althans een deel ervan wijken voor de aanleg van een bloemenweide. Meestal volgt dat na een impulsaankoop van zakjes of busjes zaad die tegenwoordig ook in elke supermarkt te vinden zijn een en waarvan de verkoop duidelijk in de lift zit nu dit zeker als een positief element in de bijdrage aan meer biodiversiteit kan gezien worden. Toch blijkt dikwijls enige teleurstelling over het uiteindelijke resultaat. Er is bij voorbeeld nog te veel gazonbemesting aanwezig en dan verschijnen er weinig bloemen, er werd te vroeg of te laat gezaaid of er werd een niet aangepast zaadmengsel gebruikt. Want inderdaad als je kiest voor een echte wilde bloemenweide is er niet alleen voorbereiding maar ook geduld aan de orde.
Bekijk dus goed de zaadpakjes en wees kritisch naar de inhoud toe. Soms bevat zo een goedkoop pakket veelal groenbemesters (Phacelia, mosterd en lupine) en klassieke veldbloemen, andere mengsels geven dan weer vooral een eenjarig meer tropisch mengsel met slaapmutsjes en Cosmea.
We doorlopen onder meer een aantal zaadmengsels geschikt voor specifieke gronden.

Plaats: WineSmile - Industriepark Oost, 22 - 8730 Beernem
Graag inschrijven via tel 0476 880339 of via Email: koen.delaey@skynet.be
Leden gratis-niet leden 5 €.