Vlaanderen

Nieuwsbrief mei-september 2024

Beste Tuinvrienden,

De lang-verwachte nieuwsbrief voor de maanden mei tot en met september is nu online beschikbaar.  
Klik hier om de nieuwsbrief te openen.

Wij wensen u veel leesplezier toe!

Valère Allonsius is overleden (1931 - 2023)

Op 11 mei 2023 is Valère Allonsius overleden. Hij was vele jaar bestuurder van onze vereniging, toen nog afgekort KTLMA.  Hij was tevens lange tijd voorzitter van onze reizencommissie.  Onze leden kennen hem vooral van zijn grote kennis over de teelt van druiven en alles wat met de teelt van kleinfruit te maken heeft. Hij was ook erg begaan met het milieu en gezond leven. Graag stelde hij zijn kunde tentoon tijden onze fruitcursussen en op onze beurzen op Vordenstein.  Nog niet lang geleden had hij toegezegd dat nog verder te willen zetten.

We gaan hem missen...

Tuinpunt directie en secretariaat bieden aan de familie hun oprechte deelneming.

Dirk Chevalier Voorzitter Tuinpunt

We nemen afscheid van Valère op maandag 22 mei om 11 uur in de Sint-Jozefkerk Kapellen-Hoogboom, Hoogboomsteenweg 245. Samenkomst en gelegenheid tot condoleren van de familie vanaf 10u30.

Erevoorzitter Bruno van Bruggen overleden (4/9/1937-1/10/2023)

Met droefenis melden wij u het overlijden van onze medebestuurder, voormalig voorzitter en erevoorzitter Bruno van Bruggen.

Zijn verbondenheid met de vereniging was enorm en er was zelden een activiteit die hij niet van dichtbij meemaakte.

Als  tuinarchitect bij de overheid en voormalig beheerder van de Oranjerietuin Vordenstein zorgde hij voor een vruchtbare samenwerking tussen de vereniging en het agentschap Vlaanderen.

Hij onderhield goede contacten met onze zustermaatschappij Groei & Bloei en ontving in Nederland de gegeerde Van Pallandt onderscheiding.

De begrafenis gaat door op zaterdag 7 oktober  11 u in de St-Jozefkerk Merksemheidelaan 67 te Merksem

online condoleren op condoleances.be/BRUNOVANBRUGGEN

Wij bieden de nabestaanden onze oprechte deelneming aan.

Vriendelijke groeten.
Dirk Chevalier